• KO/32/2018 Konkurs Ofert na udzielenie przez lekarzy specjalistów specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania opieki nad chorymi, wykonywania procedur w Oddziale Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii i Poradni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych- wzór: Pobierz
  Informacja o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-06-21
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/31/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w poradniach: Reumatologii w obiekcie przy ul. PCK 7– Pakiet nr 1, Otolaryngologicznej w obiekcie przy ul. PCK 7– Pakiet nr 2.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych- wzór: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-06-20
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/35/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych- wzór: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-06-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/34/2018 Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania przez lekarzy procedur w Zakładzie Radioterapii, Pracowni Brachyterapii i Poradni Radioterapii
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Oświadczenie 2 i 3 : Pobierz
  informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych- wzór: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania II: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-06-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/33/2018 Konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania procedur radioterapii przez fizyków medycznych w Zakładzie Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Oświadczenie : Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych- wzór: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-06-18
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/28/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania onkologicznych badań specjalistycznych typu HER 2 metodą FISH dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-06-15
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • KO/29/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 .
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Unieważnienie postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-06-14
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/30/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów przez Techników Elektroradiologów w Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-06-14
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Przetarg nieograniczony – System Telewizji Szpitalnej - najem na czas oznaczony 10 lat, wolnej powierzchni ścian o łącznej powierzchni maksymalnej 250 m² w pomieszczeniach stanowiących pokoje łóżkowe, zlokalizowanych w budynkach przy ul. Bialskiej 104/118 i PCK 7 w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Pakiet 1: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Pytania zmiany: Pobierz
  Nowy termin otwarcia: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-06-12
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski 34 367 36 04

 • Dostawa i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w szatniach pawilonu Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w obiekcie przy ul. PCK 7 .
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Zaproszenie ofertowe: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-05-21
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta 34 367 34 22