• KO/17/2020 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania konsultacji preparatów histopatologicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał. Nr 1: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-03-09
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • KO/15/2020 Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Wyjazdowym Zespole Sanitarnym typu „N” przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał. Nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. Nr 3: Pobierz
  Polityka Zitegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-03-05
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • KO/16/2020 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. PCK 7
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał. Nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. Nr 3: Pobierz
  Polityka Zitegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-03-05
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • KO/13/2020 Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Wyjazdowym Zespole Sanitarnym typu „N” przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 3: Pobierz
  Polityka Zitegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-02-24
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • KO/12/2020 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji urologicznych dla pacjentów hospitalizowanych na Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-02-21
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • DED.026.1.1.2020 Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia - usługa zarządzania projektem pn. "Utworzenie 3 sal operacyjnych wraz z niezbędną modernizacją Sali wybudzeń i Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi wraz z zakupem wyposażenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"
  Ogłoszenie: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-02-19
  Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Korzec, tel. 34 / 367-36-52

 • KO/11/2020 Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Wyjazdowym Zespole Sanitarnym typu „N” przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-02-14
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/10/2020 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych na ODDZIALE OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanym w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-02-12
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/9/2020 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-02-10
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/8/2020 Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Wyjazdowym Zespole Sanitarnym typu „N” przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-02-06
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska