• KO/57/2018 Konkurs Ofert na udzielenie przez lekarzy specjalistów specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania opieki nad chorymi, wykonywania procedur w Oddziale Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii i Poradni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-11-23
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/54/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie Medycyny Nuklearnej w Pracowni Scyntygrafii przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-11-22
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/ 58/2018 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-11-22
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/55/2018 Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Wyjazdowym Zespole Sanitarnym typu „N” przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-11-21
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/56/2018 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Wyjazdowym Zespole Sanitarnym typu „N” przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-11-21
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/53/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań mutacji genu BRCA1 i BRCA2 (analiza pełnej sekwencji) techniką sekwencjonowania nowej generacji Next Generation Sequencing (NGS) – dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Zawiadomienie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT Z DNIA 23.11.2018R.: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Przedlużenie terminu składania ofert: Pobierz
  INFORMACJA O WNIESIENIU PROTESTU: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-11-16
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 ogłasza trzeci pisemny przetarg nieograniczony na najem: Pakiet Nr 2 – najem trzech powierzchni. Korty tenisowe ziemne.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Korty pakiet nr 2: Pobierz
  Wyniki: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-11-14
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski 34 367 36 04

 • KO/52/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał) w zakresie: 1) Rehabilitacji kardiologicznej realizowanej w warunkach stacjonarnych - Pakiet nr 1; 2) Kardiochirurgii - Pakiet nr 2 dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Zawiadomienie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Przedłużenie terminu składania ofert: Pobierz
  Przedłuzenie terminu składania ofert: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-10-31
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • DEE.026.2.1.2018 Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia - usługa zarządzania projektem, projekt pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie"
  Ogłoszenie: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-10-19
  Osoba odpowiedzialna: Izabela Bratek, tel. 34 / 367-36-52

 • Usługa cateringu, w skład, którego wchodzić będzie: gorący napój (kawa, herbata) oraz poczęstunek dla 158 uczestników szkolenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Pobierz
  Załącznik nr 2 - logotyp: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-10-16
  Osoba odpowiedzialna: Barbara Halkiewicz – Kierownik Projektu Tel. 34 367 36 46