• Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych przez techników RTG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Pracowni TK 2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-12-13
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w oddziałach szpitalnych oraz w innych komórkach działalności podstawowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanych w obiektach przy: ul. Bialskiej 104/118, ul. PCK 7 i Al. Pokoju 44
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Przedłużenie terminu składania ofert: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-12-12
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs Ofert na wykonywanie badań diagnostycznych-cystoskopii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-12-06
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • Najem 25,00 m² powierzchni zlokalizowanej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w budynku „A” parter przy ul. PCK 7 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – specjalistyczny sklep zaopatrzenia medycznego oraz punkt sprzedaży artykułów wielobranżowych.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Pakiet 1: Pobierz
  Wyniki: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-12-05
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski 34 367 36 04

 • Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania biopsji mammotomicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Przedłużenie terminu składania ofert: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-12-04
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji okulistycznych dla noworodków i wcześniaków hospitalizowanych w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, tj.: a)Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka b)Neonatologicznym c)Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej d)Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej z Zespołem Wyjazdowym „N”
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-12-04
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • ZAKUP DEFIBRYLATORA dla Oddziału Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Intensywnej Opieki Kardiologicznej W RAMACH ZADANIA pn.:”ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO PRZEZ W.SZ.S IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE”
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Tabela parametrów technicznych_nowe 28.11.2017: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Oświadczenie wykonawcy załącznik 4: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Formularz asortymentowo-cenowy: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-11-29
  Osoba odpowiedzialna: dr inż. Karolina Mielczarek kmielczarek@szpitalparkitka.home.pl tel 726 140 084

 • Dzierżawa wirówek laboratoryjnych - 3szt dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie Bialska 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Protokół koordynujący: Pobierz
  Opis przedmiotu zamówienia: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Nowe parametry tech.: Pobierz
  Pytania/Wyjaśnienia: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-11-29
  Osoba odpowiedzialna: dr inż. Karolina Mielczarek kmielczarek@szpitalparkitka.home.pl tel 726 140 084

 • Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  SWKO: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-11-29
  Osoba odpowiedzialna: Wioletta Skowron

 • Konkurs Ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów w Oddziale Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii i Poradni Onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-11-28
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska