Konkursy

 • Dostawę i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w celu przystosowania istniejących węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Zał nr 1: Pobierz
  Zał nr 2: Pobierz
  Zał nr 3: Pobierz
  Zał nr 4: Pobierz
  Zał nr 5: Pobierz
  Zał nr 6 plus 7 Formularz Cenowy : Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-11-07
  Osoba odpowiedzialna: Mateusz Kwiatkowski

 • Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-10-31
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • W związku z prowadzonym postępowaniem w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP na: Dostawę i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w węzłach sanitarnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w obiekcie przy al. Pokoju 44, bud. B, poziom I, II,
  Ogłoszenie: Pobierz
  Załącznik nr 1: Pobierz
  Załącznik nr 2: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-10-25
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta, Tel. 34 367 34 22

 • W związku z prowadzonym postępowaniem w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP na: Dostawę i montaż homogenicznych i homogenicznych, przewodzących wykładzin PCV w Poradni Onkologicznej bud. D, parter,
  Ogłoszenie: Pobierz
  Załącznik nr 1: Pobierz
  Załącznik nr 2: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-10-25
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta, Tel. 34 367 34 22

 • „Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych przez Techników Elektroradiologów w Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-10-25
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Dostawę i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 w Poradni Onkologicznej, bud. D, parter,
  Ogłoszenie: Pobierz
  Załącznik nr 1: Pobierz
  Załącznik nr 1: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-10-24
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta, Tel. 34 367 34 22

 • Konkurs Ofert na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-10-24
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej – prążki oligoklonalne w klasie IgG w płynie rdzeniowo-mózgowym i surowicy dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie ul. Bialska 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-10-13
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • W związku z prowadzonym postępowaniem w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP na: Dostawa i montaż wykładzin homogenicznych PCV w Oddziale Okulistyki, bud. A, poziom VII, zapraszam uprzejmie Wykonawców zainteresowanych postępowaniem do złożenia oferty cenowej na wykonanie w/w robót będących przedmiotem zamówienia.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Załącznik nr 1: Pobierz
  Załącznik nr 1: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-10-12
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta, Tel. 34 367 34 22

 • Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań: histologicznych szpiku i węzła chłonnego oraz tkanki chłonnej pozawęzłowej, NRAS, molekularnych potwierdzających obecność i określających rodzaj mutacji KIT oraz konsultacji preparatów histopatologicznych. dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  odpowiedzi na pytania: Pobierz
  przedłużenie terminu : Pobierz
  ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-10-11
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz