Konkursy

 • Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na wykonywaniu zadań pielęgniarskich i innych procedur medycznych przez pielęgniarki w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  SWKO: Pobierz
  Formularz ofertowy: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-06-27
  Osoba odpowiedzialna: Wioletta Skowron

 • Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji okulistycznych dla noworodków i wcześniaków hospitalizowanych w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, tj.: Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Neonatologicznym, Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej z Zespołem Wyjazdowym „N”
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-06-22
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KONKURSU OFERT na udzielanie zamówienia na kierowanie zespołem i specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie okulistyki w Oddziale Okulistyki i Poradniach Okulistycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-06-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Dostawa i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w szatniach pawilonu Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w obiekcie przy ul. PCK 7.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Umowa: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Zaproszenie ofertowe: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-06-14
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta

 • KONKURSU OFERT na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania przez lekarzy procedur w Zakładzie Radioterapii, Pracowni Brachyterapii, Poradni Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, ul. Bialska 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-06-13
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KONKURS OFERT na udzielenie przez lekarzy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania opieki nad chorymi, wykonywania procedur w Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi, udzielania porad w Poradni Schorzeń Piersi, oraz Poradni Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-06-09
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów przez techników elektroradiologów w Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-06-07
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs Ofert na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w poradniach zlokalizowanych w obiekcie przy Al. Niepodległości 32 w Częstochowie: Okulistycznej– Pakiet nr 1, Reumatologicznej – Pakiet nr 2, Otolaryngologicznej– Pakiet nr 3”
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-06-05
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs na udzielenie kredytu/pożyczki do wysokości 18.000.000 PLN.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Raport 2016r: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Spraw. Finansowe: Pobierz
  Wycena oferty: Pobierz
  Zaś. + uchw: Pobierz
  Przedłużenie terminu: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-06-02
  Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Barbara Leszczyńska

 • Wykonanie drogi z kostki brukowej przy budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w obiekcie przy ul. PCK 7
  Ogłoszenie: Pobierz
  Umowa: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Zaproszenie ofertowe: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-06-01
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta