• Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  przedłuzenie terminu skladania ofert: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-12-27
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs Ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie neonatologii lub lekarza w trakcie specjalizacji w danej dziedzinie w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-12-22
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w ODDZIALE ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanym w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-12-22
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych na wydzielonym odcinku A Oddziału Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-12-22
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w oddziałach szpitalnych oraz w innych komórkach działalności podstawowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanych w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania II: Pobierz
  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-12-21
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania przez lekarzy procedur w Zakładzie Radioterapii, Pracowni Brachyterapii i Poradni Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-12-21
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie Medycyny Nuklearnej w Pracowni Scyntygrafii przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Odpowiedź na pytanie: Pobierz
  Odpowiedź na pytanie II: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-12-21
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanego w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Sprostowanie omyłki pisarskiej: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania: Pobierz
  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-12-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-12-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych przez techników RTG i pielęgniarkę w Zakładzie Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Odpowiedź na pytanie: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-12-18
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska