• KO/90/2019 Konkurs Ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur i sprawowania opieki nad chorymi w Oddziale Kardiologii oraz jednostkach organizacyjnych powiązanych z Oddziałem Kardiologii (Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pracownia Elekrtofizjologii), Pracowni Hemodynamiki i Poradni Kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-12-20
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/95/2019 Konkurs Ofert na udzielenie przez lekarzy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur, w tym: w zakresie ginekologii onkologicznej i sprawowania opieki nad chorymi w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałami Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-12-20
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/92/2019 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania biopsji mammotomicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-12-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/87/2019 Konkurs Ofert na wykonywanie zabiegów chirurgicznych w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Odpowiedź na pytanie: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-12-18
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/89/2019 Konkurs Ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania przez lekarzy procedur w Zakładzie Radioterapii, Pracowni Brachyterapii i Poradni Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-12-18
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/85/2019 Konkurs Ofert na udzielanie zamówienia na specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie otolaryngologii i otolaryngologii onkologicznej w Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-12-17
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Odpowiedzi dot KONKURS OFERT NR: 2/2019 na udzielenie kredytu/pożyczki do wysokości 20.000.000 PLN
  Ogłoszenie: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania  KONKURS OFERT NR 2_2019: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Wykonanie planu finansowego 2016_2017_2018r: Pobierz
  Program naprawczy_20190430A: Pobierz
  Sprawozdanie finansowe na dzień 30.11.2019: Pobierz
  Wprowadzenie i Informacja dodatkowa 2017r.: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-12-14
  Osoba odpowiedzialna: Marcin Staszewski e-mail: mstaszewski@szpitalparkitka.com.pl telefon: 34 367-31-10

 • Konkurs Ofert na udzielenie kredytu/pożyczki do wysokości 20.000.000 PLN (odpowiedzi powyżej)
  Ogłoszenie: Pobierz
  Specyfikacja: Pobierz
  Formularz oferotwy: Pobierz
  Załączniki: Pobierz
  Pytania i odpowiedzi: Pobierz
  Przedłużenie terminu składania ofert: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-12-13
  Osoba odpowiedzialna: Marcin Staszewski e-mail: mstaszewski@szpitalparkitka.com.pl telefon: 34 367-31-10

 • KO/80/2019 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-12-13
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/86/2019 Konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania procedur radioterapii przez fizyków medycznych w Zakładzie Radioterapii dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-12-13
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska