• Dostawa i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w celu dostosowania pomieszczeń dla potrzeb archiwum zakładowego.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Zaproszenie ofertowe: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-04-24
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta 34 367 34 22

 • Dostawa i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w szatniach pawilonu Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w obiekcie przy ul. PCK 7 .
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Zaproszenie ofertowe: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-04-24
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta 34 367 34 22

 • KO/26/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie patomorfologii w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, w tym immunohistochemicznych, oceny biopsji tarczycy, badań cytologicznych, konsultacji preparatów wykonanych poza WSzS im. NMP oraz badań śródoperacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-04-17
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Najem powierzchni 22,50 m² zlokalizowanej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie przy ulicy Bialskiej 104/118 w budynku „D”, parter z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – usługowej (z wyłączeniem działalności gastronomicznej , handlu artykułami spożywczymi i zaopatrzenia medycznego ) niekonkurencyjnej dla Wynajmującego.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Pakiet 1: Pobierz
  Wyniki: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-04-10
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski 34 367 36 04

 • Ogłoszenie: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-04-10
  Osoba odpowiedzialna:

 • KO/24/2018 Konkurs Ofert na udzielenie przez lekarzy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  WYJAŚNIENIE: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-03-29
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/25/2018 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań elastografii wątroby dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  przedłuzenie terminu skladania ofert: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania: Pobierz
  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-03-22
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • Najem 22,50 m² powierzchni zlokalizowanej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w budynku „D” parter przy ul. Bialskiej 104/118 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – usługowej (z wyłączeniem działalności gastronomicznej, handlu artykułami spożywczymi ) niekonkurencyjnej dla Wynajmującego.
  Ogłoszenie: Pobierz
  pakiet 1: Pobierz
  UNIEWAŻNIENIE: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-03-21
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski 34 367 36 04

 • KO/22/2018 Konkurs Ofert na "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie patomorfologii w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych oraz śródoperacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118"
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Odpowiedź na pytanie: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-03-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/21/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-03-15
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska