• KO/40/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania onkologicznych badań specjalistycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-07-12
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Dostawa i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w szatniach pawilonu Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w obiekcie przy ul. PCK 7
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz ofertowy: Pobierz
  Zaproszenie ofertowe: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-07-05
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta 34 367 34 22

 • Dostawa i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w celu wymiany pokrycia dachu w budynku Radioterapii.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz ofertowy: Pobierz
  Zaproszenie ofertowe: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-07-05
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta 34 367 34 22

 • KO/41/2018 „Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118”
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  SWKO: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych- wzór: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-07-04
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE. Znak sprawy: DAZ.26.049.2018.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz ofertowy: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: Pobierz
  Informacja z otwarcia ofert: Pobierz
  Unieważnienie postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-07-02
  Osoba odpowiedzialna: Monika Skoczylas

 • KO/39/2018 Konkurs Ofert na udzielenie przez lekarzy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur w Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Poradni Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych- wzór: Pobierz
  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-06-29
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs na „Montaż 2 klimatyzatorów w Pracowni hemodynamiki w obiekcie przy ul. Bialskiej w Częstochowie”.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-06-27
  Osoba odpowiedzialna: Andrzej Sołtysik

 • KO/36/2018 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na „Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118”.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  SWKO: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych- wzór: Pobierz
  Informacja o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-06-25
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • KO/38/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania onkologicznych badań specjalistycznych typu HER 2 metodą FISH dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-06-22
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/37/2018 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów przez Techników Elektroradiologów w Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych- wzór: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-06-22
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska