• Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze budynku „A” w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. PCK 7 w celu przystosowania pomieszczeń do utworzenia Ośrodka Stacjonarnej i Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Opis przedmiotu zamówienia: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-08-01
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta, tel. 34 367 32 52

 • Wybór firmy audytorskiej w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019 r. i 2020 r.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Zapytanie Ofertowe: Pobierz
  Karta Informacyjna 1: Pobierz
  Karta Informacyjna 2: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-08-01
  Osoba odpowiedzialna: Marcin Staszewski 34 367 31 10

 • KO/49/2019 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-07-30
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/47/2019 Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Wyjazdowym Zespole Sanitarnym typu „N” przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-07-25
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/44/2019 Konkurs Ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur anestezjologicznych dla dorosłych i sprawowania opieki nad chorymi w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Zawiadomienie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Formularz ofertowy- wersja edytowalna: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-07-23
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/46/2019 Konkurs Ofert na: „Udzielanie zamówienia na kierowanie zespołem i specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania procedur anestezjologicznych i sprawowania opieki nad chorymi dorosłymi w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118 - Pakiet nr 1 oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w obiekcie przy ul. PCK 7 – Pakiet nr 2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118".
  Ogłoszenie: Pobierz
  Zawiadomienie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-07-23
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/45/2019 Konkurs Ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistów specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania opieki nad chorymi, wykonywania procedur w Oddziale Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii i Poradni Onkologicznej w podziale na Pakiety nr 1, 2, 3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o wyniku postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-07-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/ 40 /2019 Konkurs Ofert na udzielanie zamówienia na kierowanie zespołem i specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie neurologii w Oddziałach: Neurologii, Udarowym i Poradni Neurologii oraz pełnienie lekarskich dyżurów medycznych w Oddziałach: Neurologii, Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Zawiadomienie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-07-17
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/42/2019 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-07-11
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/43/2019 Konkurs Ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistów specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania opieki nad chorymi, wykonywania procedur w Oddziale Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii i Poradni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-07-11
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska