Konkursy

 • Konkurs Ofert na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-10-24
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej – prążki oligoklonalne w klasie IgG w płynie rdzeniowo-mózgowym i surowicy dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie ul. Bialska 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-10-13
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • W związku z prowadzonym postępowaniem w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP na: Dostawa i montaż wykładzin homogenicznych PCV w Oddziale Okulistyki, bud. A, poziom VII, zapraszam uprzejmie Wykonawców zainteresowanych postępowaniem do złożenia oferty cenowej na wykonanie w/w robót będących przedmiotem zamówienia.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Załącznik nr 1: Pobierz
  Załącznik nr 1: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-10-12
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta, Tel. 34 367 34 22

 • Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań: histologicznych szpiku i węzła chłonnego oraz tkanki chłonnej pozawęzłowej, NRAS, molekularnych potwierdzających obecność i określających rodzaj mutacji KIT oraz konsultacji preparatów histopatologicznych. dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  odpowiedzi na pytania: Pobierz
  przedłużenie terminu : Pobierz
  ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-10-11
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania onkologicznych badań specjalistycznych.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-10-06
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • Pakiet Nr 1 - dzierżawa powierzchni 29,00 m² zlokalizowanej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie przy ulicy PCK 7 w budynku „A” parter z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (sprzedaż artykułów spożywczych) oraz gastronomicznej (bufet).
  Ogłoszenie: Pobierz
  Pakiet nr 1: Pobierz
  Wyniki postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-09-14
  Osoba odpowiedzialna: ul. Bialska 104/118, pok. 310, Pawilon D

 • Konkurs ofert na wykonywanie badań z zakresu diagnostyki molekularnej
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Wzór oferty- wersja edyt: Pobierz
  odpowiedź na pytania: Pobierz
  ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-09-09
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • WYŁONIENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ KLUCZOWEGO BIEGŁEGO REWIDENTA W CELU BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYSZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE ZA 2016 ROK
  Ogłoszenie: Pobierz
  sprostowanie omyłki pisarskiej: Pobierz
  wersja edytowalna dokumentów: Pobierz
  ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-09-05
  Osoba odpowiedzialna: JADWIGA STASZEWSKA

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę powierzchni.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Pakiet 1: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Pakiet 2: Pobierz
  Pakiet 3: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-08-11
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski 34 367 36 04

 • Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych na wydzielonym odcinku A Oddziału Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-08-05
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz