• Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania biopsji mammotomicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Przedłużenie terminu składania ofert: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-12-04
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji okulistycznych dla noworodków i wcześniaków hospitalizowanych w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, tj.: a)Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka b)Neonatologicznym c)Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej d)Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej z Zespołem Wyjazdowym „N”
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-12-04
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • ZAKUP DEFIBRYLATORA dla Oddziału Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Intensywnej Opieki Kardiologicznej W RAMACH ZADANIA pn.:”ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO PRZEZ W.SZ.S IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE”
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Tabela parametrów technicznych_nowe 28.11.2017: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Oświadczenie wykonawcy załącznik 4: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Formularz asortymentowo-cenowy: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-11-29
  Osoba odpowiedzialna: dr inż. Karolina Mielczarek kmielczarek@szpitalparkitka.home.pl tel 726 140 084

 • Dzierżawa wirówek laboratoryjnych - 3szt dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie Bialska 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Protokół koordynujący: Pobierz
  Opis przedmiotu zamówienia: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Nowe parametry tech.: Pobierz
  Pytania/Wyjaśnienia: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-11-29
  Osoba odpowiedzialna: dr inż. Karolina Mielczarek kmielczarek@szpitalparkitka.home.pl tel 726 140 084

 • Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  SWKO: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-11-29
  Osoba odpowiedzialna: Wioletta Skowron

 • Konkurs Ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów w Oddziale Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii i Poradni Onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-11-28
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Usługa odśnieżania dróg i parkingów wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Opis przedmiotu zamówienia: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-11-24
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta, tel 34/367-34-22

 • ZAKUP DEFIBRYLATORA dla Oddziału Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Intensywnej Opieki Kardiologicznej W RAMACH ZADANIA pn.:”ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO PRZEZ W.SZ.S IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE”
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Tabela parametrów technicznych: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Protokół koordynujący: Pobierz
  Oświadczenie wykonawcy załącznik 4: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Formularz asortymentowo-cenowy: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-11-21
  Osoba odpowiedzialna: dr inż. Karolina Mielczarek kmielczarek@szpitalparkitka.home.pl tel 726 140 084

 • ZAKUP INKUBATORA CO2 dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej W RAMACH ZADANIA pn.:”ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO PRZEZ W.SZ.S IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE”
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Tabela parametrów technicznych: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Protokół koordynujący: Pobierz
  Oświadczenie wykonawcy załącznik 4: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Formularz asortymentowo-cenowy: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-11-21
  Osoba odpowiedzialna: dr inż. Karolina Mielczarek kmielczarek@szpitalparkitka.home.pl tel 726 140 084

 • ZAKUP MANIPULATORA MACICZNEGO dla Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej W RAMACH ZADANIA pn.:”ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO PRZEZ W.SZ.S IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE”
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Tabela parametrów technicznych: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Protokół koordynujący: Pobierz
  Oświadczenie wykonawcy załącznik 4: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Formularz asortymentowo-cenowy: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-11-21
  Osoba odpowiedzialna: dr inż. Karolina Mielczarek kmielczarek@szpitalparkitka.home.pl tel 726 140 084