Konkursy

 • Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie Medycyny Nuklearnej w Pracowni Scyntygrafii przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-12-01
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałami Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-12-01
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KONKURS OFERT na wykonywanie badań pozytonowej tomografii emisyjnej (PET/CT) dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-12-01
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs Ofert na „Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118”
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  SWKO: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-11-29
  Osoba odpowiedzialna: Wioletta Skowron

 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi odśnieżania dróg i parkingów wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ulicy Bialskiej 104/118 i PCK 7.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Załącznik nr 1: Pobierz
  Załącznik nr 2: Pobierz
  Załącznik nr 3: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-11-28
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta, Tel. 34 367 34 22

 • Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-11-24
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • W związku z prowadzonym postępowaniem w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP na: Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w Poradni Onkologicznej w W.Sz.Sp przy Bialskiej 104/118 w Częstochowie, zgodnie z rysunkiem który jest integralną częścią tego zaproszenia. Zapraszam uprzejmie upoważnionych Przedstawicieli Wykonawców zainteresowanych postępowaniem do złożenia oferty cenowej na wykonanie w/w robót będących przedmiotem zamówienia.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Opis: Pobierz
  Szkic instalacji: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-11-16
  Osoba odpowiedzialna: Andrzej Sołtysik - Kierownik Działu Instalacji Cieplnej i Sanitarnej: Tel. 34 367 32 19

 • Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-11-14
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-11-08
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Zakup oraz montaż osuszacza adsorbcyjnego dla centralnej sprężarkowni sprężonego powietrza.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-11-07
  Osoba odpowiedzialna: Andrzej Sołtysik