• KO/61/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki i Poradni Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-11
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/63/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych przez techników RTG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Pracowni TK 2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-07
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/60/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania biopsji mammotomicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-07
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/59/2018 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych i pielęgniarki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  SWKO: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-04
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • DEE.026.3.1.2018 Zapytanie ofertowe - usługa zarządzania projektem, projekt pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie"
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Pytania i odpowiedzi: Pobierz
  Pytania i odpowiedzi 10.12.2018 r.: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-03
  Osoba odpowiedzialna: Izabela Bratek, tel. 34 / 367-36-52

 • Konkurs na wykonanie usługi odśnieżania dróg i parkingów wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Zaproszenie do składania oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-11-30
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta

 • Dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, obiekty przy ul. Bialskiej 104/118, ul. PCK 7, Al. Pokoju 44 oraz Al. Niepodległości 32
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Zaproszenie do składania oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-11-30
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta 34 367 3252

 • Konkurs na wykonanie usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych o kodach 15 01 01 i 15 01 02 z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Zaproszenie do składania oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-11-30
  Osoba odpowiedzialna: Mieczysław Czyżewski 34 367 3632

 • Konkursu na "Bieżącą konserwację urządzeń chłodniczych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.NMP w Częstochowie"
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Załącznik - opis przedmiotu zamówienia - korekta - 02.10.2018: Pobierz
  Załącznik - formularz asortymentowo cenowy - korekta - 02.10.2018: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-11-26
  Osoba odpowiedzialna: Andrzej Sołtysik

 • Przegląd i konserwacja 9 Zasilaczy UPS w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w obiektach przy ul. Bialskiej 104/118 i ul. PCK 7
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formulaż oferowy: Pobierz
  Zaproszenie Ofertowe: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-11-26
  Osoba odpowiedzialna: Ireneusz Żurawski