• KO/76/2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych przez techników elektroradiologii i pielęgniarkę w Zakładzie Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Zawiadomienie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Formularz ofertowy- wersja edytowalna: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-11-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • WSzS.DED.026.3.1.2019 Zapytanie ofertowe - usługa opracowania kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej wraz ze świadczeniem usług doradczych na etapie oceny dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn.: " Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz ofertowy: Pobierz
  Wyniki: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-11-08
  Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Woldańska tel. 34 367-36-52

 • KO/73/2019 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na: kwalifikacji do Programu Lekowego: „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)”, udzielaniu porad w Poradni Okulistyki, w tym kwalifikacji do zabiegów z zakresu okuloplastyki oraz wykonywaniu zabiegów powiekowych z zakresu okuloplastyki dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-11-07
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/72/2019 Konkurs Ofert na udzielanie przez lekarza specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania opieki nad chorymi, wykonywania procedur w Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi, udzielania porad w Poradni Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-11-04
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/70/2019 Konkurs Ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur zabiegowych, ortopedycznych i sprawowania opieki nad chorymi na Oddziale Ortopedii i Chirurgii Urazowej oraz Poradni Ortopedii i Chirurgii Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-10-31
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/75/2019 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa, polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, ul. PCK 7 i Al. Pokoju 44.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-10-28
  Osoba odpowiedzialna: Jadwiga Tomalska

 • KO/70/2019 Konkurs Ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur zabiegowych, ortopedycznych i sprawowania opieki nad chorymi na Oddziale Ortopedii i Chirurgii Urazowej oraz Poradni Ortopedii i Chirurgii Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Zawiadomienie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Formularz ofertowy- wersja edytowalna: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-10-22
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/71/2019 Konkurs Ofert na: „Udzielanie zamówienia na kierowanie zespołem i specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania procedur zabiegowych, ortopedycznych i sprawowania opieki nad chorymi na Oddziale Ortopedii i Chirurgii Urazowej i Poradni Ortopedii i Chirurgii Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118"
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-10-22
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/69/2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu znieczuleń przy zabiegach związanych z leczeniem zaćmy, jaskry i innych realizowanych na Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-10-21
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/68/2019 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Odpowiedź na pytanie: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-10-17
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska