• KO/67/2018 Konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania procedur radioterapii przez fizyków medycznych w Zakładzie Radioterapii dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-13
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs ofert na wykonanie usługi przeglądów przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz ich czyszczenia w budynkach należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Zaproszenie do składania ofert: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-12
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta 34 367 34 22

 • Przetarg nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony 10 lat części nieruchomości położonej w Częstochowie przy Alei Niepodległości 32, tj. działki gruntu nr 32 o powierzchni 1625 m² oraz wolnej powierzchni znajdującego się na działce budynku, tj. 1384,82 m², z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Wyniki: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-11
  Osoba odpowiedzialna: Tomasz Stoparek 34-367-32-03

 • KO/61/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki i Poradni Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-11
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/63/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych przez techników RTG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Pracowni TK 2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-07
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/60/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania biopsji mammotomicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-07
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/59/2018 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych i pielęgniarki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  SWKO: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-04
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • DEE.026.3.1.2018 Zapytanie ofertowe - usługa zarządzania projektem, projekt pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie"
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Pytania i odpowiedzi: Pobierz
  Pytania i odpowiedzi 10.12.2018 r.: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-03
  Osoba odpowiedzialna: Izabela Bratek, tel. 34 / 367-36-52

 • Konkurs na wykonanie usługi odśnieżania dróg i parkingów wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Zaproszenie do składania oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-11-30
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta

 • Dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, obiekty przy ul. Bialskiej 104/118, ul. PCK 7, Al. Pokoju 44 oraz Al. Niepodległości 32
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Zaproszenie do składania oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-11-30
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta 34 367 3252