• KO/17/2019 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy polegających na wykonywaniu badań profilaktycznych – wstępnych, okresowych i kontrolnych pracownikom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie oraz pracownikom firm, z którymi WSzS im. NMP posiada zawarte umowy
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-04-16
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/18/2019 Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów psychiatrii w Izbie Przyjęć Psychiatrycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny przy ul. PCK 7
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Ogloszenie o unieważenieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-04-04
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/20/2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie patomorfologii w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, w tym immunohistochemicznych, oceny biopsji tarczycy, badań cytologicznych, konsultacji preparatów wykonanych poza WSzS im. NMP oraz badań śródoperacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-04-02
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu i konserwacji systemów p-poż. SAP i oddymiania oraz systemów alarmowych (antywłamaniowych) w Kasie, Aptece i Zakładzie Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w lokalizacji przy ul. Bialskiej 104/118,
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Opis przedmiotu zamówienia: Pobierz
  2019 Załącznik nr 4 do ZO PPoż do wersji 3: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-03-26
  Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. P/POŻ, tel 34/367-33-12

 • KO/16/2019 Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów psychiatrii w Izbie Przyjęć Psychiatrycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny przy ul. PCK 7
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-03-25
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/13/2019 Konkurs Ofert na udzielanie zamówienia na kierowanie zespołem i specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie otolaryngologii i otolaryngologii onkologicznej w Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej i Poradni Otolaryngologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-03-21
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/15/2019 Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów psychiatrii w Izbie Przyjęć Psychiatrycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny przy ul. PCK 7
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-03-18
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenie pomiarów środowiska pracy” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N. M. P. w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-03-12
  Osoba odpowiedzialna: Michał Halkiewicz, tel. 34 367 31 12 , e-mail: michalhalkiewicz@szpitalparkitka.com.pl

 • KO/14/2019 Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów psychiatrii w Izbie Przyjęć Psychiatrycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny przy ul. PCK 7
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-03-12
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Przedmiotem zamówienia jest leasing z opcją wykupu nowego samochodu dostawczego typu Van/Furgon dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N. M. P. w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Opis przedmiotu zamówienia: Pobierz
  Przedłużenie terminu: Pobierz
  Odpowiedzi: Pobierz
  Drugie przedłużenie terminu: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-03-08
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta – tel. 34 / 367-34-22 e-mail: ppluta@szpitalparkitka.com.pl