• KO/30/2019 Konkurs Ofert na wykonywanie zabiegów chirurgicznych w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-06-18
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/32/2019 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-06-18
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/31/2019 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-06-18
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/29/2019 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w ODDZIALE ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanym w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o unieważnieniu postępowania : Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-06-12
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Wykonanie prac remontowych w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  OPZ: Pobierz
  Formularz ofertowy: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-06-11
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta, tel. 34 367 32 52

 • DTG.06.07.19 Zapytanie ofertowe - usługa polegająca na wykonaniu i dostawie plakatów oraz tablic informacyjnych/pamiątkowych, dla projektu pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie"
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Załącznik nr 1 - oferta: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-06-10
  Osoba odpowiedzialna: Tomasz Stoparek, tel. 34 / 367-32-03

 • KO/28/2019 Konkurs Ofert na udzielenie przez lekarzy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur w Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Poradni Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Zawiadomienie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-06-07
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/26/2019 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych przez techników RTG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Pracowni TK 2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-06-04
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do gotowej platformy zakupowej (zw. dalej platformą,) umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą pzp”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320) w okresie 36 miesięcy od dnia wdrożenia przedmiotu zamówien
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  OPZ: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Załącznik nr 1, 2, 3, 4: Pobierz
  ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH W ROKU 2018: Pobierz
  Pytania i odpowiedzi: Pobierz
  Załącznik nr 5 - Umowa powierzenia: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-06-04
  Osoba odpowiedzialna: Marcin Markowski

 • KO/25/2019 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania biopsji mammotomicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Zawiadomienie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-05-31
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska